Kategorie
Blog

Jak rozliczyć się bez PIT-11

Jeśli nie otrzymałeś formularza PIT-11 (czyli Informacji o dochodach, które osiągnąłeś w roku podatkowym), to możesz samodzielnie przygotować swoje zeznanie podatkowe i złożyć je w urzędzie skarbowym.

Do przygotowania zeznania będziesz potrzebował informacji o swoich dochodach, które możesz uzyskać m.in. z:

  • umowy o pracę (wypłata wynagrodzenia),
  • umowy zlecenia lub o dzieło (wypłata wynagrodzenia),
  • umowy najmu lub dzierżawy (otrzymane wpłaty),
  • rachunku bankowego (np. odsetki, zyski z lokat),
  • dywidend lub innych dochodów z inwestycji.

Jeśli masz trudności w ustaleniu wysokości swoich dochodów lub potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu zeznania podatkowego, możesz skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub biura rachunkowego.

Po przygotowaniu zeznania podatkowego należy je złożyć w urzędzie skarbowym. Można to zrobić osobiście, wysyłając pocztą lub składając za pośrednictwem internetu za pomocą systemu e-Deklaracje.

Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami :+48 602 313 723