Kategorie
Blog

Ulgi podatkowe i odliczenia PIT za 2022 rok zostały znacznie rozbudowane

Przedsiębiorcy w rozliczeniu za 2022 rok będą mogli po raz pierwszy skorzystać z 7 nowych ulg!

Lista ulg za 2022 rok:

  • ulga dla innowacyjnych pracowników
  • ulga na prototyp
  • ulga na ekspansje
  • ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
  • ulga na zabytki
  • ulga na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)
  • ulga na terminal

Ulgi na czym dokładnie polegają

Ulga na innowacyjnych pracowników mówi o tym, że podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy niż kwota przysługującej mu ulgi B+R, ma możliwość odliczenia od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwoty przedmiotowej ulgi.

Dzięki uldze na prototyp przedsiębiorca ma możliwość odliczyć 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu.

Na podstawie tej ulgi na ekspansję przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania, koszty podatkowe poniesione na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów podatkowych poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Ulga na zabytki pozwala właścicielowi lub współwłaścicielowi zabytku nieruchomego odliczyć od podstawy opodatkowania wydatków takich jak: wydatki na wpłaty na fundusz remontowy dla zabytku nieruchomego, wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym, jak również wydatki na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego.

Według ulgi na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przedsiębiorca ma możliwość odliczyć od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez alternatywną spółkę inwestycyjną co najmniej 5% udziałów (akcji). Limit odliczenia wynosi 250 tys. zł rocznie.

Ostatnia ulga na terminal uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala.

Warto również pamiętać, że ze wszystkich ulg mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym!