Kategorie
Blog

To już ostatni miesiąc na wykorzystanie zaległego urlopu za 2021 rok

30 września 2022 upływa termin na wykorzystanie zaległego urlopu za 2021 r.

Każdy pracownik powinien do 31 grudnia wykorzystać urlop za dany rok. W sytuacji, kiedy się to nie udaje z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten staje się urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi w terminie określonym w art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy , czyli do 30 września następnego roku. 30 września 2022 r. to ostateczny termin na rozpoczęcie zaległego urlopu. Wystarczy rozpocząć wypoczynek 30 września by dni urlopu nie przepadły.

Urlop to prawo pracownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się urlopu ani przekazać go innej osobie. Pracodawca natomiast nie może w trakcie trwania stosunku pracy zamienić urlopu na ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje jedynie w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązywania stosunku pracy.