Pozostałe

Nasza Oferta

Pozostałe usługi


Zakres usług

pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

usługa w siedzibie klienta

import elektronicznych wyciągów bankowych

przygotowanie biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych

sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań

export danych do exela

przygotowanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami, w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu

reprezentowanie interesów podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS, na podstawie udzielonych pełnomocnictw

usługi ekspresowe

wdrażanie systemów informatycznych służących prowadzeniu działalności oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem

informowanie klienta drogą mailową o istotnych zmianach w przepisach podatkowych, które mają wpływ na rodzaj prowadzonej przez niego działalności

odbiór dokumentów z siedziby klienta

udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej