Księgowość

Nasza Oferta

Księgowość - Świadczymy pełen zakres usług księgowych dla dużych i małych przedsiębiorstw jak również jednoosobowych działalności gospodarczych. Prowadzimy księgowość dla firm z różnych branż, w tym produkcyjnych oraz przedsiębiorstw handlowo-usługowych.


Zakres usług

prowadzenie ksiąg rachunkowych

sporządzanie zeznania rocznego dla podatku dochodowego od osób prawnych

sporządzanie protokołu ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań

sporządzanie raportów kasowych

ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług

bieżąca kontrola rozrachunków Zleceniodawcy z kontrahentami oraz przesyłanie stanów rozrachunków raz w tygodniu

zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń

kontrola dokumentacji klienta pod względem formalnym i rachunkowym

sporządzanie wyniku finansowego po każdym zamkniętym miesiącu

sporządzanie potwierdzeń sald do dostawców, a także wysyłka wystawionych potwierdzeń sald do odbiorców i dostawców

prowadzenie ewidencji środków trwałych

aktualizowanie obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości

informowanie klienta z dwudniowym wyprzedzeniem o terminach i kwotach podatków drogą mailową

opracowanie polityki rachunkowości

dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej

sporządzanie miesięcznych wydruków zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz ewidencji podatku VAT

opracowanie zakładowego planu kont

wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędna w przypadku kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej

sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług

sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności zarządu