Cennik

Cennik usług

Cena usługi, która kształtuje się od 150 zł uzależniona jest od ilości przekazanych dokumentów przez Klienta.

UWAGA! Dokumenty przesyłane przez Klienta w ramach eksportu pliku w ramach pakietu Symfonia nie podlegają zliczeniu.

Chcesz otrzymać ofertę dla Swojej firmy proszę wypełnij formularz lub skontaktuj się z Nami.


Dane identyfikacyjne


Dane finansowe

Ankieta ma charakter poufny, a wszelkie zawarte w niej informacje słowne i dane liczbowe zostaną wykorzystane jedynie do potrzeb sporządzenia stosownej oferty.

Zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej ankiecie (w tym danych osobowych) w zakresie niezbędnym dla przygotowania oferty.